Skip to main content

Tải ảnh GIF trên 9GAG - download GIF image on 9gag.com

Tải ảnh GIF trên 9GAG - download GIF image on 9gag.com
Download GIF image on 9gag.com
Nếu như bạn chưa biết thì khi người dùng tải GIF lên 9gag.com thì họ chuyển đổi GIF thành định dạng mp4 và webm. Sau đó sử dụng thẻ <video> kết hợp thuộc tính loop (lặp) để tạo thành một ảnh động (mà thực chất là một video phát liên tục). Do đó không thể lưu ảnh về máy như bình thường.Theo yêu cầu của bạn Điệp Khối đăng trên page Juno_okyo's Blog, mình đã viết một phần mở rộng cho trình duyệt giúp tải ảnh động trên 9GAG một cách dễ dàng.

Cài đặt phần mở rộng 9GAG GIF Downloader

Video hướng dẫnShare