J2TEAM Security: A must-have extension for Chrome users. Install now!

JUNO_OKYO là ai? Giới thiệu về bản thân mình!

Chào bạn,

Mình là Mạnh Tuấn, mọi người thường biết tới mình qua nickname JUNO_OKYO.

Mình là người sáng lập của J2TEAM và nhóm J2TEAM Community. Đồng thời mình cũng là tác giả của một số phần mở rộng trình duyệt phổ biến như J2TEAM Security hay J2TEAM Cookies.

Mình là một người tự học lập trình, bạn có thể xem câu chuyện của mình qua video này:

Kết nối với mình: