Skip to main content

Cách đăng nhập diễn đàn Voz khi bị lỗi (code + bookmarklets)

Cách đăng nhập diễn đàn Voz khi bị lỗi (code + bookmarklets)
Cách đăng nhập diễn đàn Voz khi bị lỗi (code + bookmarklets)
Tình hình là gần đây thấy anh em Voz kêu đăng nhập bị lỗi, phải vô hiệu hóa Javascript của trình duyệt thì mới đăng nhập được. Mình sẽ hướng dẫn các bạn tạo và sử dụng Bookmarklets để đăng nhập tự động Voz!Nguyên nhân từ đâu?

Sau khi xem qua thì mình phát hiện ra là tập tin xử lý quá trình đăng nhập (login_api.php) đã bị lỗi và hiển thị thông báo lỗi của PHP như hình dưới đây:

Lỗi đăng nhập diễn đàn Voz là do tập tin login_api.php bị lỗi!
Lỗi đăng nhập diễn đàn Voz là do tập tin login_api.php bị lỗi!
Sự kiện đăng nhập Voz được xử lý qua ajax, truy vấn được gửi tới login_api.php, sau đó nhận phản hồi và thông báo thành công hay thất bại. Tuy nhiên, do tập tin nhận truy vấn bị lỗi và hiển thị thông báo lỗi thay vì thông báo kết quả đăng nhập nên quá trình đăng nhập diễn ra thất bại.

Mặt khác, Voz tuy sử dụng nền tảng vBulletin nhưng phần đăng nhập đã được viết lại (có thể là tăng độ an toàn?).

Giải pháp đăng nhập tạm thời

Trong khi chờ đội ngũ Quản trị diễn đàn Voz khắc phục lỗi thì mình xin được hướng dẫn các bạn một giải pháp đăng nhập thay thế.

Ở đây, Voz tuy đã viết lại nhưng phần đăng nhập gốc của vBulletin vẫn có tác dụng (mình đã kiểm thử). Tức là ta có thể đăng nhập thông qua Form gốc chứ không phải cái Form mới (mà nó hiện kiểu popup lên ý).

Form đăng nhập gốc của vBulletin
Form đăng nhập gốc của vBulletin

Form đăng nhập tùy chỉnh của diễn đàn Voz
Form đăng nhập tùy chỉnh của diễn đàn Voz
Cách đăng nhập bằng Form cũ của vBulletin như sau, sử dụng Javascript để điền thông tin tài khoản và thực hiện Submit Form.

Mã đăng nhập bằng Javascript (có thể dùng với các diễn đàn khác sử dụng vBB): http://pastebin.com/wPuVcpvR

javascript:/*Coded_by_Juno_okyo*/!function(e){e.getElementById("navbar_username").value="YOUR_USERNAME",e.getElementById("navbar_password").value="YOUR_PASSWORD",e.forms[0].submit()}(document);

Chú ý: thay phần YOUR_USERNAME và YOUR_PASSWORD thành tên người dùng và mật khẩu của bạn!

Hướng dẫn tạo bookmarklets để tự động đăng nhậpShare