Skip to main content

Xem ảnh đại diện "Only Me" của bất kỳ ai trên Facebook

Facebook Profile Picture
Facebook Profile Picture
Như bạn đã biết thì hiện tại Facebook cho phép người dùng thiết lập quyền riêng tư ngay trên hình đại diện. Nếu như chọn chế độ "Chỉ mình tôi" (Only me) thì những người dùng khác không thể nhấn vào ảnh đại diện để mở trong trình xem ảnh của Facebook, điều này có nghĩa rằng bạn không thể xem ảnh kích cỡ gốc của họ.Tuy nhiên, có một thủ thuật khá đơn giản có thể giúp bạn xem ảnh đại diện của bất kỳ ai trên Facebook cho dù họ đặt chế độ "Chỉ mình tôi" đi chăng nữa.

Cách 1: Xem thủ công bằng GRAPH API

Bạn có thể xem tài liệu về GRAPH API tại đây: https://developers.facebook.com/docs/graph-api/reference/v2.2/user/picture

Ta thấy Facebook có một "endpoint" để truy vấn thông tin về ảnh đại diện của người dùng:
/{user-id}/picture
Thủ thuật ở đây là ta lợi dụng tham số "width" với một đơn vị lớn (9999px), Facebook sẽ tự động lấy đơn vị nhỏ hơn gần nhất trong trường hợp giá trị nhập vào không tồn tại. Ví dụ:

  • Người dùng: https://www.facebook.com/mark
  • Xem ảnh đại diện: http://graph.facebook.com/mark/picture?width=9999

Cách 2: Sử dụng công cụ Facebook Profile Picture Viewer

Facebook Profile Picture Viewer
Facebook Profile Picture Viewer
Cách sử dụng rất đơn giản: nhập tên người dùng hoặc URL của người mà bạn muốn xem ảnh đại diện. Sau đó nhấn View.

Tải về tại đây:
Mật khẩu giải nén: junookyo.blogspot.com

Thông tin thêm

Chú ý rằng, đây chỉ là thủ thuật chứ không phải một lỗ hổng của Facebook. Theo như thông tin từ Facebook thì ảnh đại diện của bạn vốn dĩ được "Công khai".

Ai có thể thấy ảnh đại diện của bạn
Ai có thể thấy ảnh đại diện của bạn

Tức là URL của ảnh công khai, quyền riêng tư chỉ để người khác không thể nhấn vào ảnh để tương tác được (thích, bình luận hoặc chia sẻ). Do đó, GRAPH API chỉ là công cụ giúp chúng ta lấy ra URL công khai của ảnh đại diện đó.

Share