--> Skip to main content

Tải bản cài đặt đầy đủ của Chrome và Firefox để cài đặt offline

Tải bản cài đặt đầy đủ của Chrome và Firefox để cài đặt offline
Tải bản cài đặt đầy đủ của Chrome và Firefox để cài đặt offline

Hiện tại thì bản cài đặt của cả hai trình duyệtGoogle ChromeFirefox đều là dạng web installer - tức là lúc tải thì rất nhẹ, nhưng sau đó chạy thì nó mới bắt đầu tải về bộ cài đặt đầy đủ. Nếu như bạn muốn tải luôn bản cài đặt đầy đủ để có thể cài "offline" (không cần kết nối mạng) trên máy khác (từ USB chẳng hạn) thì sao? OK, trong bài viết này Juno_okyo's Blog sẽ hướng dẫn các bạn cách làm cực kỳ đơn giản.Chú ý: những cách dưới đây áp dụng cho phiên bản hiện tại và sau này!

ĐỐI VỚI TRÌNH DUYỆT GOOGLE CHROME

Khá đơn giản, các bạn chỉ việc thêm chuỗi "?standalone=1" vào cuối đường dẫn cài đặt của Google Chrome là được.

Đối với Chrome thông thường:
https://www.google.com/chrome/browser/index.html?standalone=1
Đối với Chrome Canary:
https://www.google.com/chrome/browser/canary.html?standalone=1
Ngoài ra, nếu bạn muốn cài đặt Chrome vào thư mục Program Files thay vì App Data (mặc định) thì có thể thêm tham số "system=true" vào URL (không áp dụng cho Chrome Canary):
https://www.google.com/chrome/browser/index.html?system=true&standalone=1

ĐỐI VỚI TRÌNH DUYỆT FIREFOX

Cách 1: Chỉ việc truy cập đường dẫn FTP sau và chọn tập tin đầu tiên (không có chữ Stub):
https://download-installer.cdn.mozilla.net/pub/firefox/releases/latest/win32/vi/

Chú ý: chữ "vi" ở cuối URL có tác dụng trỏ tới ngôn ngữ Việt Nam, nếu bạn muốn dùng ngôn ngữ English cho Firefox thì sửa thành "en" nhé!

Cách 2 (cảm ơn chia sẻ của bạn Noro): Truy cập đường dẫn sau và chọn ngôn ngữ bạn thích:
https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/

Share