Skip to main content

J2TeaM URL Tools - Các công cụ tương tác với URL

 J2TeaM URL Tools - Các công cụ tương tác với URL
J2TeaM URL Tools - Các công cụ tương tác với URL
Đây là sản phẩm tiếp theo sau Facebook Reply (http://goo.gl/9rTo3S) của J2TeaM. Phần mở rộng này sẽ đem đến cho bạn những gì? Bạn có thể dễ dàng chia sẻ, báo cáo, rút gọn,.. liên kết đang truy cập.Như tên gọi "URL Tools" - đây là công cụ giúp bạn:
  • Chia sẻ trang lên mạng xã hội (Facebook, Twitter, Google+,...)
  • Báo cáo lạm dụng tới Google (Lừa đảo, chèn mã độc, Spam).
  • Rút gọn liên kết với Bit.ly, Goo.gl và TinyURL...
  • Công cụ cho nhà phát triển: xem Alexa, Whois Lookup,...
  • Dịch trang đang xem, quét trang trên VirusTotal,...
  • ...và những tính năng hữu ích khác sẽ được cập nhật!
Cài đặt ngay tại đây: http://goo.gl/TRRxLs

Nếu thấy hữu ích đối với bạn, hãy đánh giá 5 sao và nhấn +1 trên Chrome Store để ủng hộ Juno_okyo‬ nhé!

Share