Skip to main content

Gỡ bỏ nút quản lý người dùng trên Chrome

Gỡ bỏ nút quản lý người dùng trên Chrome
Gỡ bỏ nút quản lý người dùng trên Chrome
Trong những phiên bản mới đây, Google Chrome đã có thêm một nút Quản lý người dùng nằm cạnh các nút Thu nhỏ (Minimize), Phóng To (Maximize) và Đóng cửa sổ. Nút này cho phép bạn đăng nhập/đăng xuất khỏi Chrome, chuyển đổi người dùng và truy cập chế độ ẩn danh dễ dàng, nhanh chóng hơn.

Nếu như bạn không thích hoặc không thực sự cần chức năng này thì đây là cách để gỡ bỏ nó khỏi Chrome.BƯỚC 1

Mở một tab mới, gõ chrome://flags/#enable-new-profile-management vào đường dẫn và nhấn Enter.


Trang này sẽ đưa bạn tới những thiết lập nâng cao có sẵn trong Chrome. Xác nhận bất kỳ cảnh báo nào nếu có.

BƯỚC 2

Chuyển tùy chọn từ "Mặc định" thành "Đã bị vô hiệu" trong mục "Bật hệ thống quản lý hồ sơ mới" (Enable new profile management system).

Hướng dẫn Gỡ bỏ nút quản lý người dùng trên Chrome
Hướng dẫn Gỡ bỏ nút quản lý người dùng trên Chrome
Cuối cùng, khởi động lại Chrome theo cách thủ công hoặc gõ chrome://restart vào thanh địa chỉ và nhấn Enter.

Sau khi khởi động lại, bạn sẽ không thấy nút Quản lý người dùng nữa!


Share