Skip to main content

[AutoIt] Viết ứng dụng với Pastebin API

Pastebin API Tutorial
Pastebin API Tutorial
Hướng dẫn viết ứng dụng AutoIt với Pastebin API gồm các chức năng được hỗ trợ như: tạo paste với tùy chọn về ngôn ngữ, thiết lập riêng tư và ngày hết hạn.Chuẩn bị


Chú ý: nếu sử dụng Form ở trên thì bạn cần lưu về dưới định dạng là: kxf (định dạng tập tin của Koda).

Video hướng dẫn sử dụng Pastebin API
Đăng ký theo dõi kênh để nhận thông báo về những video hướng dẫn mới nhé: http://goo.gl/J92rsc

Share