Skip to main content

Thuộc tính ngôn ngữ tiếng Việt trong AutoIt

Thuộc tính ngôn ngữ trong AutoIt
Thuộc tính ngôn ngữ trong AutoIt
Đây là một mẹo nhỏ trong lập trình AutoIt, mình chỉ chia sẻ trên Facebook. Hôm nay viết lại trên blog để sau này dễ tìm, và cũng dành cho những bạn chưa biết.

Mặc định thì thuộc tính Language sẽ là English - mã ngôn ngữ là 2057.

Tuy nhiên nếu bạn đang viết một ứng dụng với ngôn ngữ tiếng Việt và muốn phần thuộc tính Language hiển thị là Vietnamese như trong hình thì chỉ việc thêm dòng sau vào đầu mã nguồn (trong phần Wrapper Region):
‪#‎AutoIt3Wrapper_Res_Language‬=1066

Share