Skip to main content

Sử dụng Resource trong AutoIt

Resource trong AutoIt
Sử dụng Resouce trong AutoIt
Khi muốn viết một ứng dụng mà có chứa các hình ảnh và icon thì giải pháp mà mình thường thấy đó là các bạn sẽ sử dụng hàm FileInstall để đóng gói và cài đặt các tập tin. Trong video hướng dẫn lập trình AutoIt lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Resource trong AutoIt.Công cụ cần thiết

Resource Hacker là phần mềm Portable chuyên dùng để giải mã và thay đổi tất cả các file cấu trúc Portable Executable(Win32 PE files) bao gồm các định dạng (*.exe, *.dll, *.ocx, *.scr, *.cpl). Có thể mổ xẻ các file hệ thống, thậm chỉ tự mổ xẻ chính nó.

Chúng ta cần sử dụng Resource Hacker để xem tập tin nằm ở bảng nào trong Resource.

Sử dụng Resource trong AutoIt
Xem thêm danh sách các video về AutoIt của mình: http://goo.gl/t1kwQr

Đừng quên đăng ký theo dõi để cập nhật những video mới nhé: http://goo.gl/J92rsc

Share