Skip to main content

AutoIt Unicode Converter - Mã hóa Unicode cho mã nguồn AutoIt


Cho tới phiên bản hiện tại của AutoIt (3.3.12.0) đã hỗ trợ Unicode, cho phép bạn viết ứng dụng hiển thị tiếng Việt có dấu. Tuy nhiên, nếu bạn muốn thực hiện mã hóa, làm rối (obfuscate) để bảo vệ mã nguồn thì bạn sẽ gặp phải rắc rối khi mà đa phần các công cụ Obfuscator đều bị lỗi đối với mã nguồn có chứa các chuỗi tiếng Việt.AutoIt Unicode Converter

Đây là một ứng dụng giúp mã hóa toàn bộ các chuỗi trong mã nguồn AutoIt của bạn giúp ứng dụng sau khi biên dịch của bạn có thể hiển thị tiếng Việt có dấu bình thường, cho dù bạn có sử dụng Encoding UTF-8 hay không.
Truy cập ứng dụng tại đây: http://goo.gl/2HBVL5

Đăng ký theo dõi để cập nhật những video mới nhất từ kênh của mình: http://goo.gl/J92rsc

Share