Skip to main content

[J2TeaM] My Desktop Context Menu v2.0

My Desktop Context Menu
Đây là một công cụ nhỏ giúp bạn có thể dễ dàng thêm menu vào Context Menu trên Desktop và có thể chọn biểu tượng và vị trí xuất hiện của menu. Ngoài ra bạn còn có thể chọn 1 ứng dụng hoặc câu lệnh để thực thi khi người dùng nhấn vào menu đó.


Demo:Phiên bản 2.0 đã được bổ sung chức năng cho phép bạn xóa những Menu đã được tạo ra (và cả Menu đã có sẵn):


Video giới thiệu:Tải về: MediaFire.com

Mật khẩu giải nén: junookyo.blogspot.com

Share