--> Skip to main content

[J2TeaM] Facebook Inbox Reader v1.0 - Đọc tin nhắn Facebook

Facebook Inbox Reader | doc trom tin nhan tren facebook
[J2TeaM] Facebook Inbox Reader v1.0

Giới thiệu về Facebook Inbox Reader

- Đọc tin nhắn Facebook không cần mật khẩu mà thông qua máy chủ Graph Facebook với access token hợp lệ.

- Cho phép lưu lại toàn bộ cuộc hội thoại ra tệp tin văn bản để lưu trữ, đọc lại sau,...

- Layout bố trí giống trang tin nhắn trên Facebook: https://www.facebook.com/messages/

Video giới thiệu về Facebook Inbox Reader


Tải về Facebook Inbox Reader

Mật khẩu giải nén: junookyo.blogspot.com

Share