Skip to main content

Xem ảnh kích thước đầy đủ của ảnh đặt chế độ riêng tư trên Facebook

Hiện tại Facebook đã cho phép người dùng chọn quyền riêng tư đối với ảnh hiển thị (Avatar).

Nhấn vào hình để xem kích thước chuẩn
Khi người dùng thiết lập quyền riêng tư là "Chỉ mình tôi" thì bạn bè của họ sẽ không thể nào nhấn vào Avatar để xem ảnh kích thước đầy đủ được. Mình sẽ chỉ cho các bạn một thủ thuật nhỏ để có thể làm được điều đó.


Các bước thực hiện

Bước 1: Sao chép URL avatar của người mà bạn muốn xem.Bước 2: Tìm và xóa chuỗi có dạng:
/v/t1.0-1/c52.52.647.647/s160x160
(chú ý là các kí tự thay đổi với từng URL nhưng cấu trúc khá giống nhau)


Bạn mở URL trên sẽ được ảnh kích thước ban đầu. Như vậy là ta đã vượt qua cơ chế riêng tư của Facebook :D.

Share