Skip to main content

[AutoIt] Viết chương trình tạo số ngẫu nhiên như Random.org


Random.org là một ứng dụng web cho phép bạn tạo ra một số ngẫu nhiên từ giá trị nhỏ nhất và lớn nhất cho trước. Bạn có thể thử ở dưới đây:


Hôm nay chúng ta sẽ cùng tạo ra một ứng dụng như vậy bằng AutoIt từ A-Z nhé.
Đừng quên đăng ký theo dõi để cập nhật những video mới nhất: http://goo.gl/J92rsc

Hướng dẫn viết chương trình tạo số ngẫu nhiên bằng AutoItShare