Skip to main content

Share code get link nhạc từ SoundCloud

Share code get link Soundcloud, tải nhạc từ soundcloud.

Hình demo:


Rất đơn giản, chỉ việc nhập link soundcloud mà bạn cần download và nhấn Bắt đầu tải.

Code hỗ trợ ajax và sử dụng player để phát trực tuyến.


Download:
http://www.mediafire.com/download/twaln8kkk2bmw7k/Get_link_download_Soundcloud_by_Killer.zip

Hướng dẫn:
  • Xóa thư mục nbproject (thư mục này Netbean tự tạo ra, mình quên xóa khi nén).
  • Sửa file .htaccess và thay /soundcloud/ thành thư mục chứa code của bạn.
  • Sửa file index.php và thay define('SITEURL', 'http://fb.poly-edu.in/soundcloud'); thành URL chứa code mà bạn upload (chú ý không thêm dấu / ở cuối).
P/S: Vui lòng giữ copyright tại footer! Thanks.

Code by Killer. Share by Juno_okyo.

Share