Skip to main content

Thủ thuật vui với firefox

Firefox là một trong những trình duyệt tốt nhất thế giới và có một số thủ thuật thú vị mà bạn có thể làm với trình duyệt này. Những thủ thuật này tương thích với hầu hết các phiên bản Firefox, mình đã thực hiện trên phiên bản Firefox 16


Để thực hiện bạn chép những đoạn mã sau vào thanh địa chỉ và nhấn Enter
chrome://global/content/alerts/alert.xul
- Firefox sẽ nhảy ra 1 popup bất cứ đâu trên màn hình
chrome://browser/content/browser.xul
- Firefox sẽ nhảy ra 1 tab khác bên trong trình duyệt của bạn
chrome://browser/content/preferences/preferences.xul
- Firefox sẽ nhảy ra options dialog box trong tab mới.
chrome://browser/content/bookmarks/bookmarksPanel.xul
- Mở Bookmark trong tab mới
chrome://browser/content/history/history-panel.xul
- Mở history trong tab mới
chrome://mozapps/content/extensions/extensions.xul?type=extensions
- Mở extention tab
chrome://browser/content/preferences/cookies.xul
- Mở quản lý cookie trong bên trong tab mới
chrome://browser/content/preferences/sanitize.xul
- Sẽ mở ra hộp thoại xoá dữ liệu cá nhân trong tab hiện tại.
chrome://browser/content/aboutDialog.xul
- Mở ra hộp giớ thiệu firefox trong tab mới.

Share