Skip to main content

Share tài liệu chuyên ngành Mạng - IT

I/ Giới thiệu:
Bộ tài liệu cung cấp các kiến thức cơ bản nhất về chuyên ngành mạng, tuy chưa đủ hết, nhưng nó sẽ cung cấp cho các bạn 1 lượng kiến thức nhất định cần có về mạng, những hiểu biết về mạng.

II/ Nội dung tài liệu:
[Hình: thumuc.jpg]
1/ CCNA Bài giảng:
Tại mục này sẽ chứa các video bài giảng về các lớp, các mô hình của hệ thống mạng, nguyên tắc, nguyên lý hoạt động khi gói tin đi qua các lớp...
[Hình: 1-2.jpg]
2/ CCNA Basic:
Sau khi các bạn nắm được kiến thức cơ bản về mạng như ở mục "CCNA_BAIGIANG" thì đây chính là phần để các bạn hiểu rõ hơn. Ở trên sẽ giảng cho các bạn trên mô hình lý thuyết, có minh họa, thì ở phần này sẽ giải thích và phân tích trên mô hình thực tế thông qua phần mềm Packet Tracer...

3/ CCNA_Config:
Bạn nào không có điều kiện học chứng chỉ CCNA thì đây sẽ là mục hữu ích cho các bạn. Trong đây sẽ chứa các lệnh cấu hình cho từng phần ứng với từng thư mục.
[Hình: 2-1.jpg]
4/ Linux:
[Hình: linux.jpg]
Tại đây sẽ chứa các video về quản trị mạng linux gồm 2 phần, phần 1 là các tập lệnh hệ thống trên Fedora, phần 2 là quản lý mạng linux được cấu hình trên hệ điều hành Ubuntu Server.
[Hình: 4-1.jpg]
5/ Mạng không dây:
==>Đây là môn lý thuyết cũng hơi khó nhai, nên mình share cho các bạn các video minh họa các phần lý thuyết đó.
6/ Quản trị mạng Win2k3:
[Hình: 3-1.jpg]
III/ Link download:
http://www.fshare.vn/folder/LJRFX15JCL/
Pass để download: longbaoitc

Share