Skip to main content

Video book khổng lồ về lập trình và tin học

Bộ video book tổng hợp khá đầy đủ các giáo trình về tin học, lập trình. Trong link có giáo trình PHP, C, SQL... và còn rất rất nhiều nữa anh em mở link ra xem sẽ rõ. Giáo trình được thực hiện bằng video nên dễ hiểu và trực quan hơn đọc ebook.
Share cho anh em nhất là các anh em đang bắt đầu học code.
Link download:
http://www.mediafire.com/?t1ze73nafc37q

Share