J2TEAM Security: A must-have extension for Chrome users. Install now!

Thủ thuật hủy theo dõi hàng loạt khỏi email quảng cáo

Cái Google Script của tác giả Amit Agarwal sẽ giúp bạn hủy theo dõi (unsubscribe) hàng loạt khỏi các trang mà bạn đã đăng ký.
gmail-unsubscribe

Nhiều khi lướt web chúng ta cũng hay đăng ký mấy cái Email newsletter (nhận thông báo bài viết qua email). Nếu gặp mấy trang hay thì không nói, nhưng đôi lúc chúng ta vô tình đăng ký vào mấy trang spam, quảng cáo thì cũng mệt phết.

Trước đây có một trang web là unroll.me – một dịch vụ trực tuyến miễn phí giúp bạn dễ dàng hủy theo dõi khỏi các email newsletter trên Gmail. Tuy nhiên, bạn sẽ phải cấp quyền truy cập đầy đủ vào hòm thư Gmail và danh bạ Google của bạn cho Unroll để tự động xóa địa chỉ email của bạn khỏi các danh sách gửi thư khác nhau.

Vậy nên, tớ xin chia sẻ với các bạn một script của tác giả Amit Agarwal, được viết ra nhằm mục đích thay thế Unroll. Cái Google Script này sẽ giúp bạn hủy theo dõi (unsubscribe) hàng loạt khỏi các trang mà bạn đã đăng ký.

Mã nguồn: https://github.com/labnol/unsubscribe-gmail

Hướng dẫn sử dụng

Đầu tiên, nhấn vào đây để sao chép sheet Gmail Unsubscriber vào Google Drive của bạn.

Nhấn vào menu Gmail trong Google Sheet (xem hình ở trên) và chọn Configure. Cho phép tệp lệnh truy cập vào tài khoản Gmail của bạn. Đây là một Google Script mã nguồn mở nên bạn có thể yên tâm rằng nó không lưu trữ bất cứ dữ liệu nào của bạn.

Trong hộp thư đến, nhập tên của một nhãn Gmail của bạn (mặc định là Unsubscribe) và tất cả các email được đánh dấu bằng nhãn này sẽ bị hủy đăng ký. Hãy lưu các thay đổi của bạn.

Chương trình Gmail Unsubscriber giờ sẽ được khởi tạo và bắt đầu chạy trong nền. Bây giờ bạn có thể áp dụng nhãn Unsubscriber cho bất kỳ email nào trong Gmail và bạn sẽ tự động hủy đăng ký sau mỗi 10-15 phút. Mọi thứ đều được ghi lại vào Google Sheet để bạn biết những gì đang diễn ra.

Chúc bạn thành công!
Leader at J2TEAM. Website: https://j2team.dev/