Skip to main content

Cách loại bỏ khung thông tin game khỏi Sidebar Facebook

facebook-sidebar-cleaner

Thấy có bạn hỏi trong nhóm J2TEAM Community về việc ẩn cái khung thông tin game khỏi sidebar Facebook nên tớ viết bài này.

Là một người vốn chẳng chơi game trên Facebook bao giờ nên cái khung này khá là vô dụng, đã thế còn chiếm mất một vùng hiển thị của Sidebar, tớ không mấy ngạc nhiên khi thấy nhiều bạn cùng đăng bài hỏi cách loại bỏ cái khung này đi.

Sử dụng J2TEAM Security hoặc Stylish

Đối với J2TEAM Security, vốn có tích hợp một công cụ giúp ghi đè CSS trên Facebook. Để truy cập vào công cụ này, các bạn nhấn chuột phải vào biểu tượng của J2TEAM Security > Tools > Dark Theme Editor.

Rồi paste đoạn code CSS này vào và lưu lại:

#pagelet_canvas_nav_content {display:none;}

Đối với Stylish, các bạn tạo một style mới và paste đoạn CSS trên vào. Trong tùy chọn "Áp dụng cho", các bạn chọn "URLs on the domain" và nhập "www.facebook.com" vào để style này chỉ được sử dụng cho Facebook.
facebook-user-style

Sử dụng uBlock hoặc AdBlock

uBlock sử dụng định dạng bộ lọc giống như AdBlock nên các bạn có thể làm giống nhau. Vào trang tùy chọn của uBlock > Bộ lọc của tôi, sau đó thêm rule sau vào cuối bộ lọc và lưu lại:

www.facebook.com###pagelet_canvas_nav_content

Sau đó F5 lại Facebook để bộ lọc mới có tác dụng nhé.

Sử dụng Tampermonkey

Các bạn tạo một User Script mới bằng Tampermonkey sau đó paste đoạn code sau vào và lưu lại.


Xem code trên Gist: https://gist.github.com/J2TEAM/e01e02c8cb5ce849c618514dbaac705b

Share