--> Skip to main content

5 tính năng mới mà Facebook sắp cập nhật cho Group (2017)

5 tính năng mới sẽ được Facebook cập nhật cho Group:

1. Group Insights


Các quản trị viên nhóm đã nói với chúng tôi rằng việc hiểu rõ hơn về những gì đang diễn ra trong nhóm của họ có thể giúp họ đưa ra các quyết định tốt nhất để hỗ trợ thành viên của mình. Giờ đây, với Group Insights, họ sẽ có thể xem số liệu trong thời gian thực về độ tăng trưởng, tương tác và hoạt động của thành viên - chẳng hạn như số lần đăng bài và thời gian mà các thành viên hoạt động nhiều nhất.
group-insights

2. Membership request filtering


Chúng tôi cũng nghe từ các quản trị viên thừa nhận rằng các thành viên mới là một trong những điều khiến họ tốn thời gian nhất. Vậy nên chúng tôi đã thêm một cách để họ sắp xếp và lọc các yêu cầu tham gia nhóm như giới tính và vị trí,...

Membership-request-filtering-facebook
J2TEAM Community đã có tính năng này

3. Removed member clean-up


Để giúp giữ an toàn cho cộng đồng của họ khỏi các thành phần xấu, quản trị viên nhóm có thể xóa một người và nội dung mà họ đã tạo ra trong nhóm, bao gồm bài đăng, bình luận và những người mà họ đã thêm vào nhóm.
remove-member-cleanup

4. Scheduled posts


Các quản trị viên nhóm và người kiểm duyệt có thể tạo và sắp xếp các bài đăng một cách thuận tiện vào một ngày và giờ cụ thể.
schedules-posts

5. Group to group linking


Chúng tôi bắt đầu thử nghiệm liên kết nhóm-tới-nhóm, cho phép các quản trị viên nhóm giới thiệu các nhóm tương tự hoặc có liên quan đến thành viên của họ. Đây chỉ là khởi đầu cho những cách mà chúng tôi đang giúp đưa cộng đồng và các cộng đồng con lại gần nhau hơn.


Share