Skip to main content

Code counter by Juno_okyo - Thống kê lượng code sử dụng trong project

Trong quá trình code J2TeaM Security, Juno_okyo có viết cái tool nho nhỏ với tên gọi Code Counter dùng để thống kê xem mình đã viết được bao nhiêu Lines-of-Code (dòng code).

Chỉ cần chọn thư mục chứa mã nguồn và nhập các extension của file mà bạn muốn đếm. Ví dụ, J2TeaM Security là extension nên mình chỉ lựa ra các ngôn ngữ được hỗ trợ là HTML/CSS/JS/JSON. Phần Exclude Folders là để chọn các thư mục con sẽ bị bỏ qua, ví dụ trong hình là mình bỏ qua một số thư mục chứa file tạm.

code-counter-by-juno-okyo

Theo như kết quả thì mình đã viết hơn 5500 dòng. Trong đó chỉ riêng JS chiếm hơn 4300 dòng. Reaction sẽ hiển thị dựa theo kết quả. Ví dụ hơn 100 là Love, hơn 500 là Haha, hơn 1000 trở lên sẽ hiện Wow.

Bạn nào thích có thể tải tool này tại đây: http://bit.ly/2gD3RCN

Mật khẩu giải nén: junookyo.blogspot.com

Mã nguồn sẽ share trên trang GitHub của Juno_okyo trong thời gian tới.

Share