Skip to main content

Mr. Robot Session 2 - easter eggs | Săn trứng phục sinh #2

mr-robot-session-2-easter-eggs-fsociety

Cuối tập 8 - Mr. Robot session 2, khi Darlene nhìn vào màn hình laptop để theo dõi đoạn chat. Chúng ta nhìn thấy một địa chỉ website: https://i246.bxjyb2jvda.net

Truy cập vào trang này thì chỉ thấy dòng chữ "i246.bxjyb2jvda.net"


Thử bỏ i246 xem: http://bxjyb2jvda.net

Vào thì chuyển hướng thành: http://www.bxjyb2jvda.net

Và nội dung trang cũng chỉ có đoạn chữ: origin-bXJyb2JvdA.net

Nhưng truy cập vào trang đó thì không có gì ngoài một trang giống như khi tên miền hết hạn hoặc đang bán.

Chợt để ý chữ "origin" dịch ra là gốc (nguyên gốc, ban đầu). Nếu các bạn để ý thì đoạn phía sau "origin-" là một chuỗi chứa cả ký tự viết hoa: bXJyb2JvdA

Có thể bạn chưa biết: bạn nhập địa chỉ URL lên thanh địa chỉ và nhấn Enter thì mọi ký tự in hoa đều thành in thường. Nên rõ ràng chữ "origin" như một sự gợi ý rằng chúng ta nên chú ý vào đoạn chứa ký tự in hoa phía sau nó, là chuỗi ban đầu trước khi bị thanh địa chỉ chuyển thành chuỗi toàn ký tự in thường (lower case).

Giải mã Base64 đoạn này sẽ được:

bXJyb2JvdA = mrrobot

Đọc phần 1 tại đây.

Share