Skip to main content

Giải quyết vấn đề thực tế: Khôi phục logo clan CF

Tình huống thực tế

tu-duy-hacking-trong-thuc-te

Thử thách gặp phải ở đây là: Từ phiên bản 1151 (cập nhật từ năm 2014) thì CF đã chuyển hệ thống quản lý Clan vào trong game thay vì quản lý trực tiếp trên web như trước. Do đó, chúng ta không thể sử dụng chức năng tìm ảnh qua Google hay tìm trực tiếp từ trang quản lý Clan của VTC Game.

Giải quyết vấn đề

Sau khi thử Google một vài trang web liên quan tới CF thì tớ tìm được cái bảng xếp hạng này: http://cf.vtcgame.vn/clanwars/trang-chu.html

Sử dụng tính năng Kiểm tra phần tử:
tu-duy-hacking-trong-thuc-te

Thông qua đó, tớ biết được cấu trúc một logo clan gồm có 3 lớp (giống như layer trong Photoshop ý):
 1. Background (nền)
 2. Line (khung, viền)
 3. Mark (dấu ấn riêng)
Đồng thời cũng tìm được 3 liên kết tương ứng:
 1. http://cf.vtcgame.vn/clanwars/Content/marklayer/png/bg/XXX.png
 2. http://cf.vtcgame.vn/clanwars/Content/marklayer/png/line/XXX.png
 3. http://cf.vtcgame.vn/clanwars/Content/marklayer/png/mark/XXX.png
Trong đó XXX là tên ảnh được đặt theo số thứ tự. Sau khi thực hiện fuzzy, tớ tìm được giới hạn của XXX như sau:
 • Background: 1-50
 • Line: 1-250
 • Mark: 1-261
Sau khi có giới hạn, tớ tạo 3 thư mục tương ứng và sử dụng tính năng Batch Download (tải hàng loạt) của IDM:

tu-duy-hacking-trong-thuc-te

Và tớ có được 3 thư mục với toàn bộ ảnh được sử dụng để tạo ra logo của bất cứ clan CF nào:

logo-clan-cf-layers

Tiếp theo, chỉ việc dựa theo ảnh được cung cấp ban đầu để so sánh và tìm ra 3 lớp của logo:
 1. Background: 44.png
 2. Line: 161.png
 3. Mark: 161.png
Cuối cùng, sử dụng Photoshop để ghép 3 layer này vào với nhau, chúng ta có được logo hoàn chỉnh cần tìm!
logo-clan-cf

Share