Skip to main content

14 điều mà mọi developer cần nhớ!

1. Kẻ thù lớn nhất của developer là tester
developer-vs-tester

2. Ngu dốt lớn nhất của developer là viết chương trình "Hello world" bị lỗi
hello-world-program

3. Thất bại lớn nhất của developer là được thăng chức quản lý

4. Bi ai lớn nhất của developer là PC bị hỏng

5. Sai lầm lớn nhất của developer là tin rằng chương trình của mình không có lỗi


6. Tội lỗi lớn nhất của developer là lập trình phần mềm quản lý tài chính cho vợ

7. Đáng thương lớn nhất của developer là lấy phải tester

8. Đáng khâm phục nhất trong đời developer là tự nhận phần mềm mình có lỗi

9. Phá sản lớn nhất của developer là bán mất cái PC duy nhất

10. Tài sản lớn nhất của developer là Google

11. Món nợ lớn nhất của developerdeadline
developer-vs-deadline

12. Lễ vật lớn nhất của developer là Laptop

13. Khiếm khuyết lớn nhất của developer là không biết unit test
unit-testing-all-the-things

14. An ủi lớn nhất của developer là chương trình làm xong không bị lỗi biên dịch

Sưu tầm.

Share