Skip to main content

TIL #02: Vài kinh nghiệm phát triển add-on cho Firefox

Firefox-add-on-development-tips
Hôm nay vừa port xong Facebook Original Emoticons sang phiên bản Firefox, tôi quyết định gửi add-on của mình lên AMO (là trang liệt kê các add-on Firefox cho người dùng cài đặt, giống như Chrome Store vậy). Ban đầu cũng chỉ định tải tập tin XPI lên cho các bạn tải về tự cài thủ công thôi, vì trước đây cũng gửi một add-on mà không được duyệt. Thôi thì quyết định thử lại vận may một lần nữa vậy.

Trong bài này, tôi ghi chú lại những điểm mà tôi rút ra được trong lần gửi add-on này. Có thể sẽ có ích cho bạn, và chính tôi sau này.

Không chuyển được trạng thái từ Unlisted sang Listed

Listed - được liệt kê, là trạng thái mà người dùng và các máy tìm kiếm (bot, search engine) có thể tìm thấy add-on của bạn trên AMO. Tôi sử dụng Add-on SDK nên sau khi "xin chữ ký" từ Mozilla thì add-on tự động được thêm vào danh sách add-on trong tài khoản của tôi trên trang AMO. Vì tôi không chủ động gửi trực tiếp nên trạng thái của add-on là Unlisted.
firefox-add-on-unlisted-to-listed
Mà lạ cái là nhấn mãi vào cái radio trạng thái Listed mà không được, nhấn F12 lên kiểm tra thì té ra nó có thuộc tính vô hiệu hóa (disabled). Ban đầu tôi nghĩ là do mình còn thiếu thông tin nào đó chưa điền cho add-on nên không chuyển trạng thái được, bèn kiểm tra lại một lượt, điền đầy đủ mọi chỗ có thể điền. Nhưng quay lại trang đổi trạng thái thì thấy vẫn bị vô hiệu.

Quyết định hỏi đại ca Google thì tìm ra một số liên kết thú vị sau:
Sau khi nghiên cứu 3 liên kết trên, các bạn sẽ tìm được câu trả lời không thể "chuối" hơn từ Mozilla như sau:

Due to some limitations on our site, in order to switch from Unlisted to Listed, you'll need to delete your add-on entry and submit it again.
Tạm dịch: "Do một số hạn chế trên trang web của chúng tôi, để chuyển từ Unlisted sang Listed, bạn sẽ cần xoá add-on của bạn và gửi lại nó một lần nữa."

Đành làm theo thôi chứ biết làm sao!? Mặc dù tôi cũng đã thử sử dụng trick dùng DevTool để xóa bỏ thuộc tính disabled nhưng không có hiệu quả.

Cách giảm thời gian đánh giá add-on

Để có thể được xuất hiện trên AMO, Add-on của bạn sẽ được đánh giá bởi một nhóm gọi là The AMO Reviewer Team (a.k.a AMO Editors). Có 2 hình thức đánh giá mà bạn có thể chọn khi gửi add-on lên:
  1. Đánh giá đầy đủ (thời gian trong khoảng 7 ngày).
  2. Đánh giá sơ bộ (thời gian trong khoảng 3 ngày).
Bạn có thể đọc 2 bài viết này để hiểu hơn về quá trình đánh giá add-on:
Tuy nhiên, có một yếu tố khác ảnh hưởng tới thời gian đánh giá add-on, đó là khi bạn là một reviewer. Việc trở thành một reviewer sẽ mang lại cho bạn 3 đặc quyền, trong đó có một đặc quyền đáng chú ý là thời gian đánh giá add-on do bạn tạo ra sẽ nhanh hơn (COCC detected).

Để trở thành reviewer, các bạn có thể đăng ký tại đây!

Chú ý đọc 2 bài sau trước khi đăng ký nhé:

Share