Tạo avatar kiểu mẫu, tạo ảnh bìa kiểu mẫu, tạo ảnh kiểu mẫu

Consutu.com là trang web giúp bạn tạo avatar kiểu mẫu, tạo ảnh bìa kiểu mẫu, tạo ảnh kiểu mẫu trong một nốt nhạc. Chỉ cần nhập tên bạn và nhấn Tạo ảnh.
Consutu.com là trang web giúp bạn tạo avatar kiểu mẫu, tạo ảnh bìa kiểu mẫu, tạo ảnh kiểu mẫu trong một nốt nhạc. Chỉ cần nhập tên bạn và nhấn Tạo ảnh.

Hướng dẫn tạo avatar kiểu mẫu, ảnh bìa kiểu mẫu

Tạo avatar kiểu mẫu, tạo ảnh bìa kiểu mẫu, tạo ảnh kiểu mẫu


  1. Truy cập vào trang web consutu.com và nhập tên của bạn.
  2. Chọn Ảnh đại diện nếu bạn muốn tạo Avatar - Chọn Ảnh bìa nếu bạn muốn tạo Cover.
  3. Chọn màu xanh hoặc đỏ tùy ý muốn của bạn.
  4. Tích vào ô "Tôi không phải người máy" để xác nhận bảo mật.
  5. Nhấn nút Tạo ảnh.

Và đây là kết quả:
Tạo avatar kiểu mẫu

Tạo ảnh bìa kiểu mẫu

Hướng dẫn tải ảnh kiểu mẫu trên điện thoại

Ứng dụng tạo ảnh kiểu mẫu