Skip to main content

Moderator - Quyền hạn quản lý mới trên Facebook Group

Sau bao ngày chờ đợi thì cuối cùng Facebook đã chính thức cập nhật một quyền hạn mới để quản lý nhóm trên Facebook: Moderator.

Trước đây, trong khi fan-page được chia ra rất nhiều vị trí quản lý thì group lại chỉ có một vị trí quản lý duy nhất là Administrator (gọi tắt là Admin). Nếu bạn muốn cho phép thành viên nào lên vị trí Admin thì có nghĩa là bạn sẽ phải rất tin tưởng người đó. Vì sao? Vì bất cứ Admin nào cũng có quyền hạn ngang hàng - tức là Admin này có thể gỡ bỏ quyền quản lý của Admin khác. Điều này dẫn đến nhiều chuyện dở khóc dở cười ví dụ như việc bị cướp mất group do chính bạn tạo ra.
Moderator Role - Facebook Group

Nhưng giờ đây mọi chuyện đã khác! Hôm nay Facebook đã chính thức cập nhật quyền hạn mới dành cho Group, đó chính là vị trí Moderator.

Sự khác biệt giữa Administrator và Moderator trong group

Đây là bảng phân biệt quyền hạn giữa hai vị trí quản lý này:
Moderator - Facebook Group

Vị trí quản lý mới này sẽ được tách riêng thành một nhóm khi xem danh sách quản trị viên của group:
Moderator - Facebook Group


Share