Skip to main content

Sự khác nhau giữa Boss vs Leader

- Boss ơi, add friend em với!

- Boss nào ta?

- Anh là boss của J2TeaM còn gì :v

- Không, mình là leader thôi bạn.

- Boss với leader cũng như nhau mà ~.~

- Khác chứ bạn!...

Sự khác nhau giữa Boss vs Leader


boss-vs-leader-1.jpg

boss-vs-leader-2.jpg

boss-vs-leader-3.jpg


Share