Skip to main content

Yahoo emoticon for Facebook (Add-on/Extension)


Yahoo emoticon for Facebook


Đây là một phần mở rộng dành cho trình duyệt Chrome và Firefox với mục đích đúng như tên gọi của nó - mang bộ biểu tượng cảm xúc của Yahoo lên Facebook. Bạn có muốn thấy những biểu tượng huyền thoại một thời này trở lại nhưng ngay trên chính Facebook không?Nếu muốn, các bạn chỉ việc cài đặt phần mở rộng dành cho:

Share