Skip to main content

[AutoIt] Tìm đường dẫn Profile mặc định của Firefox

[AutoIt] Tìm đường dẫn Profile mặc định của Firefox

Nếu bạn nào đã dùng công cụ do mình viết trong bài tối ưu hóa và tăng tốc trình duyệt Firefox thì hẳn bạn sẽ thấy công cụ này tự động tìm đường dẫn thư mục hồ sơ mặc định của Firefox ngay khi mở lên. Trong bài viết này, Juno_okyo sẽ hướng dẫn các bạn viết hàm có chức năng như vậy với ngôn ngữ lập trình AutoIt.


Thuật toán tìm đường dẫn profile mặc định của Firefox

Các thư mục hồ sơ của Firefox sẽ nằm trong đường dẫn như sau:
%appdata%\Mozilla\Firefox\Profiles\
Nếu người dùng chỉ có một hồ sơ thì không nói làm gì, nhưng nếu có từ 2 hồ sơ trở lên thì sao? Chúng ta có thể biết được hồ sơ nào là mặc định bằng cách đọc tập tin profiles.ini tại đường dẫn:
%appdata%\Mozilla\Firefox\profiles.ini
Tập tin INI này sẽ có nội dung giống như sau:

[General]
StartWithLastProfile=1

[Profile0]
Name=juno_okyo
IsRelative=1
Path=Profiles/juno_okyo
Default=1

[Profile1]
Name=J2TeaM
IsRelative=1
Path=Profiles/j2team

Trong đó, nếu hồ sơ nào là mặc định thì sẽ có khóa Default với giá trị là 1. Khóa Path sẽ chứa đường dẫn tới tên thư mục hồ sơ.

OK, vậy những gì chúng ta cần làm là đọc lần lượt các section thông qua các hàm INI. Nếu section nào chứa khóa Default thì chúng ta sẽ đọc tiếp khóa Path và trả về đường dẫn tuyệt đối.

Video hướng dẫn tìm đường dẫn profile mặc định của FirefoxĐừng quên theo dõi kênh Youtube của Juno_okyo để nhận được thông báo khi có video hướng dẫn lập trình mới nhé!

Share