Skip to main content

Các công cụ bảo mật của Google (Security Tools)

Google Security Tools
Google Security Tools
Google luôn coi trọng bảo mật hệ thống của họ cũng như bảo vệ dữ liệu của người dùng. Và Google cũng muốn giúp đỡ người khác tăng độ bảo mật của tất cả các hệ thống kết nối Internet. Một trong những cách họ làm điều này đó là phát hành một số công cụ bảo mật dưới dạng mã nguồn mở.


Những công cụ này được thiết kế để được sử dụng bởi những người đang làm việc hoặc quan tâm đến lĩnh vực an toàn thông tin. Những công cụ này có thể yêu cầu một số điều chỉnh nhỏ hoặc biên dịch để có thể hoạt động trên hệ thống của bạn. Vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn nếu bạn gặp vấn đề.

Một số công cụ có thể gây rối hoặc gây ra các hành động không thích hợp lên các trang web. Chỉ sử dụng những công cụ này với các dịch vụ mà bạn sở hữu hoặc có quyền kiểm tra.Share