Skip to main content

Tạo bản quyền đơn giản cho phần mềm sử dụng PHP

AutoIt Software License
Bản quyền phần mềm
Hướng dẫn tạo bản quyền đơn giản cho phần mềm, kết hợp giữa AutoItPHP. Các bạn có thể tải mã nguồn mẫu ở phía dưới video nhé.


Video hướng dẫn

Đăng ký theo dõi kênh để được thông báo về những video mới: http://goo.gl/J92rsc

Share