--> Skip to main content

Chia sẻ Key bản quyền Sublime Text 3 (Build 3065)

Sublime Text License Key
Key Sublime Text 3 (Build 3065)

J2TeaM chia sẻ key bản quyền Sublime Text 3

Tải Sublime Text 3 phiên bản mới nhất (Build 3065) tại trang chủ:
http://www.sublimetext.com/3
Hoặc nếu bạn đã cài thì vào Menu Help > Check for Update để cập nhật lên bản Build 3065.

Sau đó đăng ký bằng cách vào Menu Help > Enter License và nhập Key lấy tại đây: http://ouo.io/CJgYDp

Share