Skip to main content

Tự viết plugin tìm kiếm cho Firefox


Bạn nào dùng Firefox hẳn sẽ biết tới khung tìm kiếm nhỏ nằm cạnh thanh địa chỉ. Lúc mới cài Firefox sẽ cung cấp cho chúng ta một số plugin tìm kiếm từ Google (tìm kiếm mặc định), Wikipedia, Ebay,...

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn tự viết thêm một plugin tìm kiếm cho Firefox mà bạn thích. Ví dụ trong bài viết chính là Juno_okyo's Blog luôn nhé ^^


Các bước thực hiện

Chuẩn bị một mẫu URL tìm kiếm (tìm thử trong trang web mà bạn muốn lấy làm plugin), ví dụ để tìm các bài viết về Facebook thì mình có cấu trúc URL như sau:
http://junookyo.blogspot.com/search?q=Facebook
Ta thấy từ khóa nằm sau tham số "q". Ta có cấu trúc URL sử dụng cho plugin như sau:
http://junookyo.blogspot.com/search?q={searchTerms}
Firefox sẽ tự động thay thế chuỗi {searchTerms} thành từ khóa do người dùng nhập vào từ khung tìm kiếm.

Plugin tìm kiếm của Firefox sẽ được viết trong 1 tệp XML, do vậy bạn có thể dùng Notepad hoặc Notepad++ hay bất kì trình soạn thảo nào bạn thích. Sau đó chép đoạn XML mẫu dưới đây:


Trong đó:

  • ShortName: tên plugin.
  • Description: mô tả.
  • Image: biểu tượng của plugin (nên lấy Favicon của trang mà bạn viết plugin).
  • Url: mục này bạn chỉ cần thay thuộc tính Template thành URL mẫu mà ta đã chuẩn bị phía trên.
Bạn lưu lại với tên tùy thích và chú ý định dạng XML (*.xml). Sao chép tệp này vào thư mục tại đường dẫn sau:
C:\Users\Notebok\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles\[XXXXXXXX]\searchplugins
Chú ý là phần màu đỏ là tên thư mục Profile, nó thay đổi với từng máy do đó bạn cần tự tìm theo đường dẫn để biết tên thư mục Profile của bạn.

Cuối cùng chỉ việc khởi động lại Firefox và xem kết quả (như hình ở đầu bài viết) ^^.
Bạn muốn tìm bài viết trong trang web đó chỉ việc nhập từ khóa vào khung tìm kiếm và Enter chứ không cần truy cập trực tiếp nữa.

Tài liệu tham khảo: https://developer.mozilla.org/en-US/Add-ons/Creating_OpenSearch_plugins_for_Firefox

Share