Skip to main content

Kiểm tra tốc độ Internet của bạn từ Command Line


Mọi người muốn kiểm tra tốc độ Internet của họ dễ dàng bằng cách làm điều đó từ một trang web kiểm tra tốc độ như speedtest.net

Dưới đây là cách để thực hiện điều đó từ dòng lệnh (Command Line).

Chú ý: Nếu bạn đang sử dụng Windows, bạn sẽ cần cài đặt Cygwin hoặc cài đặt cURL hay Wget. Đối với Mac thì bạn có thể sử dụng cURL nhưng nếu bạn thích wget hơn thì bạn sẽ cần cài đặt nó.


Kiểm tra tốc độ kết nối mạng với cURL

Rất đơn giản, chỉ cần sao chép và dán lệnh sau:
curl -o /dev/null http://speedtest.sea01.softlayer.com/downloads/test100.zip
Điều đầu tiên cần chỉ ra là chúng ta đang sử dụng một tập tin thử nghiệm từ Softlayer, nhưng nếu kết nối mạng của bạn thực sự nhanh thì bạn có thể muốn sử dụng một tập tin lớn hơn từ Thinkbroadband để kiểm tra chính xác hơn. Thứ hai, đó là -o là trường hợp viết thường của ký tự O (nó không phải là số 0). Và chúng ta sẽ xuất tệp tin vào /dev/null, điều đó nghĩa là nó sẽ được tự động xóa.

Kiểm tra tốc độ kết nối mạng với Wget

Nếu bạn thích sử dụng wget hoặc bạn đã cài đặt nó, thì câu lệnh khá giống nhau. Bằng việc xuất tệp tin ra /dev/null thì bạn cũng không cần phải xóa tệp tin nào sau khi kiểm tra.
wget -O /dev/null http://speedtest.sea01.softlayer.com/downloads/test100.zip
Tệp tin này chỉ có 100 MB, vì thế nếu bạn có một kết nối thực sự nhanh thì bạn sẽ muốn tìm một tệp tin lớn hơn để tải về.

Theo Howtogeek.com

Share