Skip to main content

Cách vô hiệu hóa HTML5 trên Youtube


Trước đây Youtube có thử nghiệm tính năng phát video bằng HTML5 cho phép bạn kích hoạt tại địa chỉ: https://www.youtube.com/testtube

Hiện tại thì Youtube đã chính thức phát video thông qua HTML5 và không cho phép tắt tại liên kết bên trên nữa, bạn có thể kiểm tra tại đây: https://www.youtube.com/html5


Việc sử dụng HTML5 giúp Youtube không còn quá phụ thuộc vào Flash và bây giờ đa số trình duyệt cũng đã hỗ trợ tốt HTML5. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tải video về sẽ rất khó khăn khi mà IDM chỉ bắt được định dạng WebM dành cho HTML5 Player. Để xem được định dạng này trên máy thì bạn sẽ mất thời gian chuyển đổi định dạng. Do đó nếu bạn thường xuyên tải video về xem trên máy thì giải pháp tốt nhất là vô hiệu hóa HTML5 trên Youtube - điều này tương đương với việc bạn sẽ ép Youtube phát video bằng Flash.Làm sao để vô hiệu hóa HTML5 trên Youtube?

Chú ý là áp dụng cho trình duyệt Chrome nhé, đối với Firefox bạn vẫn có thể tải video dưới định dạng MP4.

Để vô hiệu hóa HTML5, bạn cần tìm tới thư mục Chrome theo đường dẫn:
C:\Program Files\Google\Chrome\Application
Sau đó bạn vào tiếp thư mục là số phiên bản hiện tại của Chrome:


Và tìm tệp tin có tên ffmpegsumo.dll và xóa hoặc di chuyển ra một thư mục khác (đề phòng sau này cần thì di chuyển lại).

Và kết quả sau khi vô hiệu hóa HTML5:


Chúng ta đã có thể tải video dưới định dạng MP4 để xem bình thường.

Chúc các bạn thành công!

Share