Skip to main content

Thủ thuật để có thể tiếp tục cập nhật bảo mật cho Windows XP


Microsoft đã chính thức ngừng hỗ trợ cho Windows XP trước ngày 08/04/2014. Điều này để buộc một số lượng lớn người sử dụng chuyển sang phiên bản mới nhất của Windows, nhưng vẫn còn một phần lớn người dùng đang sử dụng hệ điều hành Microsoft lâu đời và phổ biến nhất mặc dù không được cập nhật bảo mật.

Trong khi một số công ty và các tổ chức không thể chuyển hệ điều hành đang chạy Windows XP sang một hệ điều hành khác trước khi giai đoạn hỗ trợ kết thúc vẫn nhận được cập nhật bằng cách trả phí Microsoft cho các bản vá bảo mật và cập nhật.


Juno_okyo's Blog xin chia sẻ với các bạn một thủ thuật Registry nhỏ giúp bạn có thể nhận được bản cập nhật bảo mật của Windows XP cho 5 năm tới tức là cho đến tháng tư năm 2019.

Các bước thực hiện:
  • Mở Notepad và tạo một tệp mới.
  • Thêm đoạn mã sau vào:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady]
"Installed"=dword:00000001

  • Lưu tệp tin với phần mở rộng là .reg sau đó nhấp đôi chuột để chạy nó.
  • Sau khi thực hiện, bạn sẽ có thể chạy Windows Update bình thường.

Lưu ý quan trọng: Mặc dù nhận được bản cập nhật bảo mật cho Windows XP bằng cách sử dụng thủ thuật này, nó không thể bảo đảm hệ thống thực sự an toàn. Vì vậy, chúng tôi khuyên tất cả các bạn nên nâng cấp hệ điều hành của mình lên phiên bản mới nhất - như Windows 7 hay 8 hoặc bất kỳ Linux Distro nào.

Share