Skip to main content

Hướng dẫn tự "Việt hóa" cho IDM


Công cụ cần thiết:
Các bạn tự cài đặt các phần mềm trên nhé, chỉ việc Next liên tục nên Juno_okyo khỏi hướng dẫn. Chúng ta vào chủ đề chính - Việt hóa IDM.


Dành cho bạn nào thích tự tay Việt hóa thôi nhé!

Video hướng dẫn:Một số chú ý:

  • Bảng mã của UniKey phải chọn "Unicode tổ hợp".
  • Tệp ngôn ngữ phải mã hóa ANSI.
  • Tên tệp ngôn ngữ phải có dạng "idm_**.lng" - trong đó ** là 2 kí tự đại diện cho ngôn ngữ (ví dụ en - English hoặc vi - Vietnamese).
Nếu bạn làm sai một trong 3 lưu ý trên thì sẽ hiển thị lỗi Font chữ hoặc không thể đổi ngôn ngữ từ tùy chọn của IDM được.

Chúc vui vẻ!

Share