Skip to main content

Kloxo dính lỗi bảo mật SQL injection và cách khắc phục

Với lỗi bảo mật này, Hacker có thể truy cập trái phép vào Kloxo cPanel dưới quyền Admin. Vì vấn đề khá nguy hiểm nên mình ko muốn post tool và phân tích bug mà sẽ post cách khắc phục thôi nhé. Bác nào hiểu thì tự tìm hiểu tiếp, nếu biết rồi cũng ko nên public ra làm gì vì hiện giờ rất nhiều hệ thống đang sử dụng Kloxo.

* Hiểm họa: Hacker sẽ có thể đăng nhập dưới quyền Admin Kloxo và... sẽ ko làm gì hết?


Lỗi SQL Injection này giúp attacker login dưới quyền admin

Thôi kệ nó, giờ đi khắc phục nhé!


Mở: /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs/htmllib/phplib/lxlib.php
Tìm hàm:
function check_raw_password($class, $client, $pass)
{
  //return true;

  if (!$class || !$client || !$pass) {
    return false;
  }

  $rawdb = new Sqlite(null, $class);
  $password = $rawdb->rawquery("select password from $class where nname = '$client'");
  $enp = $password[0]['password'];

  if ($enp && check_password($pass, $enp)) {
    return true;
  }
  return false;
  //$rawdb->close();
} 

Trong hàm này, thêm vào ngay đằng trước $rawdb = new Sqlite(null, $class); nội dung sau:
$client = addslashes($client);
$class = addslashes($class);

Tìm tiếp tới: /usr/local/lxlabs/kloxo/httpdocs/htmllib/lib/objectactionlib.php

Tìm tới hàm:
function webcommandline_main()
Ngay bên dưới nó vài dòng bạn sẽ thấy dòng sau:
if ($opt['login-class'] !== 'client' && $opt['login-class'] !== 'auxiliary') { 

Sửa nó thành:
if ($opt['login-class'] !== 'client' || $opt['login-class'] !== 'auxiliary') { 

* Thông tin được tham khảo từ LxCenter Forum.

Nguồn: theo DuyK.net.

Share