Skip to main content

Thủ thuật tối ưu hóa khi lập trình PHP

Tối ưu và tăng tốc xử lý khi lập trình PHP không chỉ giúp website chạy ổn định mà còn giúp tiết kiệm tài nguyên xử lý của máy chủ website.

Khi học và làm việc với PHP lần đầu, đa phần các lập trình viên đều có xu hướng học lướt các kiến thức căn bản để tập trung vào phần viết ứng dụng. Cũng chính vì lý do đó mà phần lớn những điểm nhấn quan trọng trong PHP thường là sẽ bị bỏ qua.
thu-thuat-lap-trinh-php-tutorial

Bài viết này, với mong muốn tổng hợp và đưa đến cái nhìn bao quát, đầy đủ trong lập trình PHP. Qua đó giúp các bạn có cái nhìn đầy đủ và hiểu sâu các vấn đề hơn.

1 - Dùng echo thay thế print

Echo luôn luôn hoạt động nhanh hơn print, vì echo không có return gì cả, trong khi print thì luôn return true hay false (0 | 1).
<?php
print('Hello world!');
echo 'Hello world!';
?>


2 - Nháy đơn luôn nhanh hơn nháy kép

Xét ví dụ sau:
<?php
$str = 'world';
$a = 'Hello ' . $str;
$b = "Hello $str";
?>


Vì nháy kép luôn kiểm tra nội dung bên trong có cái nào là biến hay không. Trong khi nháy đơn thì không kiểm tra, vì nội dung bên trong nháy đơn chắc chắn là chuỗi.

3 - Vòng lặp for trong PHP

Mỗi khi thực hiện vòng lặp for() để duyệt một phần tử mảng. Ta thường sử dụng hàm count để đếm số lượng của các phần tử trong mảng. Điều này sẽ làm cho ứng dụng của chúng ta trở nên chậm chạp. Vì lý do mỗi lần thực hiện việc kiểm tra điều kiện thì ta lại phải gọi lại hàm count để đếm số phần tử trong mảng.
Cụ thể:

<?php
for($i=0; $i<=count($a); $i++){
    // Hành Động...
}
?>


Khắc phục:

<?php
$b = count($a);
for($i=0; $i<=$b; $i++){
    // Hành động...
}
?>


4 - Đừng back folder khi gọi lại file

Thói quen back folder của một số lập trình viên cần phải xem xét lại vì khi back folder, hệ thống phải cần thời gian tìm kiếm và định hình đường dẫn. Điều đó sẽ làm cho ứng dụng tốn tài nguyên trong việc thực hiện thao tác này.

Cụ thể:
<?php
require_once '../../path/config.php';
?>


Khắc phục:

<?php
require_once BASE.'/path/config.php';
?>


BASE là một hằng được định nghĩa từ đầu để chỉ ra đường dẫn vật lý tới thư mục của ứng dụng.

5 - Nối chuỗi bằng dấu "," sẽ nhanh hơn dấu "."

Thói quen khi lập trình PHP thường là nối chuỗi và biến bằng dấu ".". Nhưng thực tế là khi nối chuỗi bằng dấu "," thì tốc độ xử lý của ứng dụng sẽ được cải tiến và nhanh hơn rất nhiều
<?php
echo $str1 . $str2;
echo $str1 , $str2; // Nhanh hơn
?>


6 - Luôn dùng dấu nháy để truy cập khóa của 1 mảng

Thực tế là các lập trình viên hay bỏ qua điều này vì sự rườm rà của cách viết. Nhưng nếu không có nó thì ứng dụng sẽ lại chậm đi một chút. Vì khi đó nó sẽ xem khóa đó là một hằng, và tìm xem có hằng nào định nghĩa hay không? Như vậy sẽ làm code chạy chậm đi do phải mất thời gian xử lý tác vụ biên dịch hằng.

Ví dụ:
<?php
$a = $b['abc']; // nhanh hơn
$a = $b[abc];
?>


Trên đây là một số thủ thuật dành cho các bạn học tập và thích tìm hiểu về lập trình PHP.

Chúc các bạn thành công!
Nguồn: http://htlove.org/ - Biên tập: Juno_okyo.

Share