Skip to main content

[Video] vBulletin Install Auto Exploiter Modified Script


Chào các bạn!

Sau khi đọc thông tin về lỗ hổng bảo mật này tại đây thì mình đã tìm hiểu, đọc mã nguồn vBulletin và viết thử script khai thác. Làm luôn cái video cho các bạn dễ hình dung nhé. Công cụ khai thác sẽ được tích hợp vào Juno_okyo's Blog trong thời gian tới! :)


Video được thực hiện bởi Juno_okyo và K-20.
J2TeaM - Hacking & Security.

P/S: Đã cập nhật Tool khai thác tại đây.

Share