Skip to main content

[Tutorial] How I checked server 42.112.19.129?Lười gõ Notepad nên dùng Sub Title cho nhanh mà đỡ tăng thời gian clip vì type nhiều :D


Tutorial by Juno_okyo - J2TeaM - Juno_okyo's Blog.

Share