Skip to main content

[eBook] Bộ sách REA-cRaCkErTeAm Tutorials

Đây có thể nói là một bộ tut khổng lồ của REA dày 517 trang, bao gồm 25 crackme tuts và 113 crack soft tuts. Bộ tut này được xây dựng theo mục lục tiện cho việc tra cứu, tham khảo. Các bài viết rất tỉ mỉ, rõ ràng trong việc xác định điểm cần tìm để tiến hành crack cũng như phân tích các đoạn code Asm để từ đó tiến hành Keygen theo một ngôn ngữ lâp trình nào đó.


Link: http://www48.zippyshare.com/v/26247774/file.html

Nguồn: HCE

Share