Skip to main content

Hướng dẫn sử dụng tool Get list member vBulletin

Đầu tiên các bạn vào diễn đàn cần lấy danh sách member.

Vào đường dẫn theo dạng: http://www.domain.com/forum/memberlist.php (tức là thêm memberlist.php vào cuối link diễn đàn đó). Nhấn Ctrl+U để view source, rồi nhấn Ctrl+F để tìm tên, hãy nhập tên một thành viên bất kì ở danh sách mà bạn thấy, ở đây mình tìm "- Phong":
Sau đó hãy copy một đoạn HTML Markup ở trước tên member đó (càng dễ nhận ra là tên thành viên càng tốt), ở đây mình chọn đoạn có icon mem.gif:

Tiếp theo, hãy chọn một đoạn HTML Markup ở sau tên member đó, ở đây mình chọn tag đóng của Font:

Để lấy tổng số trang thì bạn hãy xem phần dẫn sang các trang tiếp theo, để ý đoạn khung đỏ trong hình dưới:
OK, vậy là ta có tất cả 79 trang chứa member.
OK, tổng hợp lại ta có những thứ cần lấy:
  • Liên kết tới diễn đàn mục tiêu: http://vuinhon.vn/forum/ (chú ý kết thúc bằng /).
  • Tổng số trang chứa thành viên: 79 (để chạy cho nhanh mình sẽ get 10 trang làm demo :D).
  • Begin HTML Markup.
  • End HTML Markup.
Ta vào Get List Member vBB nhập thông tin như sau:
Chờ tools chạy, và bạn sẽ có toàn bộ danh sách member từ trang 1 đến trang 10 (theo demo của mình) tùy vào số trang bạn nhập!

* Bổ xung:
À quên mất điều này, khi sử dụng tool Get list member vBB thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng Regular Expression nhé.

* Đây là một câu hỏi của bạn @Silver Wolf (trên FB :3):
<a href="member.php?u=1">admin</a>
<a href="member.php?u=2">user</a>
==> lấy dạng vậy được không? cái chỗ u= làm sao ad

* Mình trả lời như sau (cho tất cả những ai cùng thắc mắc):
Sử dụng Regular Expression:
Begin HTML Markup: <a href="member.php?u=.+">
End HTML Markup: </a>

Tức là những đoạn tự thay đổi với mỗi tên thành viên thì thay bằng .+ hoặc Regex: [0-9]+

Thanks for using!

Code by Juno_okyo.

Share