Skip to main content

Color Picker by Juno_okyo

Code nghịchPhím tắt:
  • F1: ON
  • F2: OFF
Chức năng:
  • Lấy mã màu (hex) tại vị trí chuột.
  • Sau khi nhấn F2 để dừng thì mã màu tự sao chép vô clipboard.
Download:
Code by Juno_okyo.

Share