Skip to main content

IDM Site Login Account Decrypt by Juno_okyo

Trên mạng có mấy acc VIP share bằng file reg. Qua tìm hiểu thì thấy nó add acc vào IDM.

Mầy mò ngồi tìm hiểu cách mã hóa pass khi dùng file reg của IDM và tự viết tool decrypt :D

Xem hình sẽ hiểu :)


http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/idm_zps2003e3d9.png

Download:

Code by Juno_okyo.

Share