Skip to main content

Crack WinRAR by Juno_okyo

Khỏi nói nhiều :D


Trước khi crack:
http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Juno_okyo%20Blog/01-3_zps41aa04b6.png

Sau khi Crack:
http://i942.photobucket.com/albums/ad269/juno_okyo/Juno_okyo%20Blog/02-3_zps188847ba.pngCó 2 chế độ:

  • Crack từ Path.
  • Crack từ shortcut (để shortcut cùng file crack và...)
Download:
Code by Juno_okyo.

Share